CV

   

Education

 Sorry, not available in English
1982 — 1990 Kunstgeschiedenis Rijksuniversiteit Leiden.
Afstu­deerscrip­tie: ‘Het tonen van mode en schoonheids­idealen, mannequins en etalage­poppen, 1963-1968’ (mevr. dr. M.J.H Madou).
Keuzevakken onder meer toegespitst op het gebied van de Kunst­nijverheid, waaron­der Kos­tuum­ge­schiedenis (dr. M.J.H. Madou) en Decoratieve ontwikkelingen (o.a. dr. Titus M. Eliëns).
1977 — 1982 Nieuwe Leraren­opleiding ZWN te Delft. Diploma (twee­de graad) voor de vakken Textie­le Werk­vormen en Hand­vaar­digheid. Kunst-, Textiel- en Mo­de-geschiedenis maakten deel uit van het curricu­lum.
1985 Detex-diploma Textielwaren- en Textielartikelen-kennis.
1996 — 2001 Cursussen aan de hand van 18de, 19de en 20ste eeuwse kostuumrealia bij kostuumcollectioneur Mr. Jacoba de Jonge te Amersfoort.

Activities

 
1993 Wekelijkse moderubriek bij Radio West, samen met Ton Hooger­werf.
1994 — 2001 Externe medewerker CITO, Basisvorming-textiel, met als taak het screenen van de concept CI­TO tex­tiel­toetsen.
1997 Initiatief en samenstelling tentoonstelling en publicatie over ‘De Feestrok: herinnering in stof en steken aan de oorlog­ in Spijke­nisse en Hekelin­gen’. In de bibliotheek van Spijkenisse.
2000 — 2002 Bestuurslid Nederlandse Kostuumvereniging voor Mode en Streek­dracht, overgegaan in Nederlandse Vereniging voor Kostuum, Kant, Mode en Streekdracht.
2005 — heden Commissielid ‘Het Fonds’ van de Nederlandse Vereniging voor Kostuum, Kant, Mode en Streekdracht. Beoordeelt aanvragen financiële bijdragen publicaties.
2005 — heden Lid van de Adviesraad van de Textiel Commissie Nederland
2008 Dagvoorzitter symposium ‘De ideale man’, over mannenmode. Gemeentemuseum Den Haag.
2010 Bespreken, beoordelen, taxeren en adviseren van textilia tijdens Textiel Festival in Leiden (i.s.m. ‘Textiel Plus’)