CV

Opleidingen

1982 – 1990 Kunstgeschiedenis Rijksuniversiteit Leiden
Afstu­deerscrip­tie: ‘Het tonen van mode en schoonheids­idealen, mannequins en etalage­poppen, 1963-1968’ (mevr. dr. M.J.H Madou).
Keuzevakken onder meer toegespitst op het gebied van de Kunst­nijverheid, waaron­der Kos­tuum­ge­schiedenis (dr. M.J.H. Madou) en Decoratieve ontwikkelingen (o.a. dr. Titus M. Eliëns)
1977 – 1982 Nieuwe Leraren­opleiding ZWN te Delft. Diploma (twee­de graad) voor de vakken Textie­le Werk­vormen en Hand­vaar­digheid. Kunst-, Textiel- en Mo­de-geschiedenis maakten deel uit van het curricu­lum
1985 Detex-diploma Textielwaren- en Textielartikelen-kennis
1996 – 2001 Cursussen aan de hand van 18de, 19de en 20ste eeuwse kostuumrealia bij kostuumcollectioneur Mr. Jacoba de Jonge

 Huidige werkzaamheden/activiteiten

1989 – heden Docente Vaktheorie Mode, Kunst- en Designgeschiedenis aan de Willem de Kooning Academie Rotterdam en Rotterdam Academy, Associated Degrees, Arts & Crafts
1990 – 2017 Docente Modebeschouwing, Mode- en Textielgeschiedenis afdeling Textiel- en Modevormgeving aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag
2002 – heden Modejournaliste Dagblad Trouw (freelance)
2001 – heden Gastdocente Textielgeschiedenis aan de Opleiding Textielrestauratoren Universiteit van Amsterdam
1986 – heden Rondleidster in Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden. Specialisatie: de ontwikkeling van de Leidse Textielnijverheid. Tevens verzorging van (historische en textiele) Stadswandelingen in Leiden
2005 – 2013 Lid van de Adviesraad van de Textiel Commissie Nederland
2005 – heden Commissielid ‘Het Fonds’ van de Nederlandse Kostuumvereniging. Beoordelen van aanvragen financiële bijdragen voor publicaties e.d.
2007 – heden Taxeren en taxatierapporten maken voor Nederlandse musea en particulieren. Textiel bespreken en taxeren van door bezoekers meegebrachte objecten bij diverse evenementen zoals Textielfestival en tijdens Museum activiteiten zoals een Textielzondag of Ladies Night etc.
2009 – 2014 Textilia-taxatie-rubriek in kwartaalblad Textiel Plus. Onder de kop ‘Textiel Plus of Min’
2014 – heden Digitale Taxateur van textiel, mode, kleding, kostuum bij: https://antiekcheck.nl/

Overige ervaringen onder meer:
Discussieleider; Dagvoorzitterschap o.a. symposium ‘De ideale man’ in GM Den Haag; Moderubriek op Radio West; Medewerkster modevormgever PGxxx; Externe medewerkster CITO basisvorming textiel (screenen van concept CITO toetsen); Initiatief en samenstelling tentoonstelling ‘De Feestrok, herinneringen in stof en steken aan de oorlog in Spijkenisse en Hekelingen’; Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Kostuum, Kant, Mode en Streekdracht; Gastcolleges over mode o.a. voor HOVO Universiteit Leiden, Opleiding Textielrestauratoren Universiteit Amsterdam en diverse groepen; Bespreken, beoordelen, taxeren en adviseren van textilia tijdens evenementen of speciale gelegenheden.